AsSport

AsSport dizajn je optimalan izbor za izradu korekcijskih sočiva sportskih i sunčanih naočara tj. za naočare s visokim stepenom horizontalne zakrivljenosti okvira. Odlikuje ga izuzetna optička preciznost, njegova asferična svojstva, pa korisniku obezbeđuje sliku visoke rezolucije s izrazito širokim vidnim poljem. AsSport dizajn uvek garantuje optimalno stanjeno i estetski prefinjeno sočivo.

Karakteristike dizajna:

  • asferično-atorična unutrašnja površina sočiva
  • optička preciznost i visoka rezolucija
  • šire i optički čisto vidno polje 
  • uključeno farbanje i antirefleksni sloj (AR)
  • Free-Form izrada

 

Raspoloživi materijali: 

Za izradu optimalno personalizovanog AsSport dizajna pored refrakcije korisnika neophodni su i parametri naočarnog okvira:

  • međuzenična razdaljina (IPD R, IPD L);
  • vertex razdaljina (VERTEX); 
  • pantoskopski ugao (PANTO); 
  • horizontalna zakrivljenost okvira (WRAP).

 

CR-39

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 58
UV: 355 nm

Standardan i izuzetno ekonomičan organski materijal, u optičkoj industriji u primeni više od šest decenija. S nanosom tvrdog sloja očvršćavamo površinu i sočivo štitimo od mehaničkih oštećenja.

Efikasan, dobrih optičkih osobina i odlično se farba.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-3,75/+7,00
-3,25/+7,00
-2,50/+7,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPolaroid

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 58
UV: 380 nm

Polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaj od horizontalnih površina i sprečava neprijatno bleštavilo. Štiti od opasnih UVA (315-390 nm) i UVB (280-315 nm) zračenja. Omogućava preciznije i oštrije percepcije boja, a samim tim i komforno gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju  (jedrenje, ribolov, zimski sportovi...).  
Dostupno u zelenoj, sivoj i braon boji.
Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.
 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-3,50/+7,00
-2,75/+7,00
-2,00/+7,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatDriveWear

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 45
UV: 390 nm

Fotoosetljivo polarizovano sočivo, namenjeno za sve sunčane naočare i odlično optičko rešenja za vozače, pomorce, sportske entuzijaste...  Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (od 40% do 80%), kako na svetlu u području vidnog spektra, tako i na svetlosti sa sadržajem UV zračenja. Štiti od neprijatnog bleštavila i obezbeđuje bolji kontrast u svim svetlosnim uslovima. Nudi potpunu UV zaštitu. Odlično potamni i u vozilu.

Dostupno u braon boji (braon pri potpunom zatamnjenju).

Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).

Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-3,50/+7,00
-2,75/+7,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTrivex

Indeks prelamanja: 1,530
Spec. tež.: 1,11 g/cm3
ABBE: 43
UV: 395 nm

Izuzetno konzistentan i tvrd organski materijal, praktično nelomljiv i zato je namenjen za zaštitne naočare. Otporan je na udarce i agresivne hemijske supstance. Lagan je, odličnih optičkih osobina i dobro se farba. Nudi 100% UV zaštitu.

Zbog svojih  osobina idealan je za naočare na šrafove i laks.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-4,25/+7,00
-3,75/+7,00
-2,00/+7,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,56

Indeks prelamanja: 1,560
Spec. tež.: 1,28 g/cm3
ABBE: 40
UV: 380 nm

Organsko sočivo srednjeg indeksa, optimalnih optičkih osobina i vrlo dobro se farba.

Namenjeno za korekciju umerenih dioptrijskih vrednosti.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-4,50/+7,00
-4,00/+5,00
-2,50/+5,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42,5
UV: 400 nm

Stanjeno organsko sočivo višeg indeksa, odličnih optičkih osobina i dobro se farba. Namenjeno za korekciju većih dioptrijskih vrednosti. Nudi dobru UV zaštitu. Zbog svoje konzistentnosti i tvrdoće namenjeno je takođe za naočare na šrafove i laks, ali nije nelomljivo. Zbog svojih odličnih estetskih i optičkih predispozicija najčešće je optimalan izbor za sportske i sunčane naočare kao i naočare sa visokim stepenom horizontalne zakrivljenosti okvira.

S najnovijim postupkom  moguće ih je odlično farbati.  


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-4,75/+8,00
-4,00/+8,00
-3,50/+8,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPolaroid 1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42
UV: 400 nm

Stanjeno polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaje od horizontalnih površina i sprečava neprijatno bleštavilo. Nudi 100% UV zaštitu. Omogućava precizno i oštrije raspoznavanje boja a samim tim i komfornije gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju (jedrenje, ribolov, zimske sportske aktivnosti...).

Dostupno u sivoj i braon boji.

Ugradnja: sočiva  ugrađujemo u naočare po horizontalnim  oznakama (po osi 0-180°).

Naručivanje: kod cilindričnih sočiva obavezno navedite  ose cilindra.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-4,75/+8,00
-4,00/+8,00
-3,50/+8,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,67

Indeks prelamanja: 1,670
Spec. tež.: 1,35 g/cm3
ABBE: 32
UV: 380 nm

Izuzetno tanko organsko sočivo visokog indeksa, odličnih optičkih osobina i dobro se farba. Nudi dobru UV zaštitu.

Zbog svojih tehničkih osobina i estetskih predispozicija namenjen za korekciju visokih dioptrijskih vrednosti.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-5,00/+8,00
-4,50/+8,00
-4,00/+8,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoat